T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / SİNCAN - SİNCAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Haberler

Mrt

KİŞİSEL GELİŞİM: Eğitimde yeni yaklaşımlarla ilgili bir kitap veya makale okundu, tanıtılıdı ve müzakere edildi.

MESLEKİ GELİŞİM: Okulda yaşanan genel sorunların tespiti ve çözümüne yönelik öğretmen yaklaşımlarını tespit etmek ve beyin fırtınası yapmak üzere istişare toplantıları yapıldı.

Mrt

Her bir yazılı ve uygulamalı sınav sonrasında zümre öğretmenleri, öğrencilerin kazanımları edinme durumlarını yazılı sınavlarını inceleyerek, analiz hazırlamıştır.

Mrt

Okul bahçemizin uygun yerlerine ağaç ekimi yapılıp, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları, öğrencilerin beğenisini kazanacak şekilde düzenlenmiştir.

Mrt

Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Ali Ulvi Kurucu, Cahit Zarifoğlu´nun şiir, kıt´a ve beyitlerini okunması, ezberlenmesi üzerine etkinlikler gerçekleştirilmiştir.Öğrencilerimiz tarafından şairlerin önemli şiirleri ,şiir dinletisi yapılarak diğer öğrencilerimize program kapsamında sunulmuştur.

Mrt

Eğitim içeriğini ve uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek, öğretim birlikteliğini sağlamak amacıyla Okul Müdürümüz tarafından derslere girilmiş, ders denetimleri yapılmıştır.Ayrıca öğretmenler arasında tecrübe ve deneyimlerin paylaşılması sağlanmıştır.

Mrt

Tüketim, israf vb. konularda öğrenciler bilinçlendirildi ve duyarlılıklarının artması için çalışmalar gerçekleştirildi.Bu amaçla Sincan Müftülüğü Vaizesi Ayşenur Altınkaynak Balkan tarafından okulumuzda seminer verildi.

Mrt

Kur’an-ı Kerim, Hitabet ve Meslekî Uygulama dersleri kapsamında öğrencilerin  vaizelik ve Kur’an kursu öğreticiliği uygulamaları meslek dersleri öğretmenlerinin etkin katılımıyla planlanmış Kaymakamlık Onayları alınmış ve İlçe Müftülüğü ile işbirliği yapılarak Müftülüğe bağlı Kuran Kurslarınında Öğrencilerimiz Meslek dersleri Öğretmenleri rehberliğinde mesleki gelişim uygulamalarını gerçekleştirmişlerdir.

Mrt

 Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün "Evin Okula Yakınlaşması projesi" kapsamında, Okulumuz proeje komisyonu tarafından belirlenen 6 konuda kasım ve aralık aylarında velilerimize seminerler verilmiştir. 

Şbt

Okulumuz İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenleri Okulumuz Öğrencilerine Mesleki Gelişim Konusunda Kengilerini Geliştirmek İçin Yapılması Gereken Çalışmalar Hakkında Bilgilendirme ve Rehberlik Çalışmaları Düzenlenmişlerdir.

Şbt

KİŞİSEL GELİŞİM : Empatik bir yaklaşım bağlamında modern çağda öğrencilerimizin duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak üzerine Süleyman Demirel Anadalu Lisesi rehber öğretmeni Mehmet İŞGÜZAR panel gerçekleştirdi.

MESLEKİ GELİŞİM: Öğretmenlikte uluslararası düzeyde 21. yüzyıl hedefleri ve becerileri olarak geçen öğrenme ve yenilenme; bilgi, medya ve teknoloji; yaşam ve meslek becerilerinin edinilmesi üzerine okulumuz coğrafya öğretmeni Mesut YİĞİT öğretmen arkadaşlarla  söyleşi gerçekleştirdi.

Şbt

 Okulumuz öğrencilerine saygı, sevgi ve vefa duygularını geliştirmek için, hazırlanan yıllık değerler eğitimi planı doğrultusunda  okulumuzun uygun köşelerine pano çalışmaları yapılmış olup, Ankara Önder temsilcileri Okulumuza  davet edilerek konferans verilmiştir.

Şbt

Eğitim-öğretim yılı içerisinde ortak sınavlarla ilgili zümre öğretmenlerimiz; yazılı ve uygulama sınavları öncesi bir araya gelerek değerlendirmeler yapar, okul müdürü de zümre başkanlarıyla bir araya gerelerek ortak değerlendirmeler yapılmıştır.

Şbt

Millî birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden unsurlara karşı öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla; veli ve öğrencilerimize   Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Ekipleri tarafından bilgilendirme semineri verilmiştir.

Şbt

Devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki riski taşıyan öğrenciler erken tespit edilip, zamanında aile ile irtibata geçilerek gerekli eylem planı hazırlanmıştır.Devamsızlık sürelerini dolduran öğrencilerin velileri ile görüşülmüş gerekli durumlarda öğrenci ve veli rehberlik servisine yönlendirilmiştir.

Şbt

Okulumuzun  fiziki mekânları ders saatleri dışında da eğitim- öğretime imkân verecek şekilde planlanmıştır. Etüt salonları olarak salon1 ve salon2  sınıflarımızda, destekleme ve yetiştirme kuslarımız yapılmaktadır. Ayrıca sosyal etkinliklerde de ilgili salonları ve öğretmenler odası yanında bulunan etüt sınıfımızı düzenleyip kullanmaktayız.